شهر خاموش( Silent City )

کیهان کلهر و  بروکلین رایدر

kayhan

کیهان کلهر :کمانچه و سه تار

کالین جاکوبسن : ویولن

جانی گندلزمن :ویولن

نیکولاس کوردز : ویولا

اریک جاکوبسن : ویولنسل

جفری بیچر : کنترباس

مارک سوتر :ساز های کوبه ای

سیامک آقایی : سنتور و تمبک