آواز : استاد شهرام ناظری 

نام آلبوم : دل شیدا

 آهنگساز و سرپرست گروه : استاد فرامرز پایور

شاعر : سعدی

تاریخ نشر : ١٣٧٢

حجم فایل : ۵۵ مگابایت

 

نوازندگان:

سنتور : استاد فرامرز پایور

تار : استاد جلیل شهناز

کمانچه : استاد اصغر بهاری

تنبک : استاد محمد اسماعیلی

 نی : استاد حسن ناهید

نوازندگان ارکستر:

حسن ناهید: نی

حسین فرهادپور: قیچک و ویلن

مهرداد دلنوازی: تار

سعید ثابت: سنتور

حسن منوچهری: بربت

هادی آرزم: ویلن

سیامک ریوفی: آلتو

محمد مقدسی: ویلن

هادی منتظری: کمانچه

سیامک نباتی: تنبک

روی الف :

پیش درآمد اصفهان : ساخته استاد فرامرز پایور

درآمد اصفهان: آواز همراه با سنتور – همنواز آواز استاد فرامرز پایور

چهار مضراب اصفهان: سنتور و تنبک

بیات راجع: آواز همراه با کمانچه – همنواز آواز استاد علی اصغر بهاری

تصنیف قدیمی “باشد از لعل” تصنیف “من ندانستم” تنظیم استاد فرامرز پایور

ضربی عشاق: ساخته استاد ابوالحسن صبا (بدون واژه)

روی ب :

مقدمه عشاق اصفهان : ساخته استاد فرامرز پایور

بیات راجع: تکنوازی بربت

چهارمضراب عشاق: تار و تنبک – تار : استاد جلیل شهناز

عشاق: آواز همراه با تار

تصنیف آب حیات و از غم عشق- تنظیم استاد فرامرز پایور