گل باغ آشنایی

خواننده : محمدرضا شجریان

شعر از عراقی

***برای خرید فول آلبوم استاد شجریان با کیفیت بالا به فروشگاه سایت مراجعه فرمایید ***

Master of Iranian Classical Music

 ز دو دیده خون فشــــــــــانم به غمت شب جــدایی

چه کنم کــه هست اینهــــــــــا گل باغ آشنــــــــایی

مژه هــا به چشم یـــــــارم، به نظر چنــــــــان نماید

که میــــــــــــان سنبلستــــان چرد آهوی ختــــــایی

ســــر برگ و گل ندارم زچــــــه رو روم به گلشـــــن؟

که شنیده ام زگلهـــــــــا همه بـوی بی وفــــــــــایی

به کـدام مذهب است این؟به کدام ملت است این؟

که کشند عاشقی را،که تو عاشقم چـــــــــــرایی؟!

به طواف کعبــــــه رفتم،به حـــــــــــرم رهـــم ندادند!

که تو در برون چـــــه کــــــردی،که درون خانـــه آیی؟

به قمــــــــــار خــــــانه رفتم،همه پاکبــــــــــــاز دیدم

چــو بــــه صومعــه رسیدم همه زاهد ریـــــــــــایــی!

در دیـــــــر میــــزدم من،کـــــــــه نــــــــــــدا زدر درآمد

که درا ،درا ،عراقــــــــی! کـه تو هم ازآن مـــایــــــــی