” موسی و شبان “

خواننده : استاد شهرام ناظری

آهنگساز : استاد جلال ذوالفنون

shahram nazeri