به دنبال دل

خواننده : علیرضا افتخاری

eftekhari

لیست آهنگها : 1. سنگ خارا  2. دیدی که رسوا شد دلم   3. زمانه ما 4. ثمره گل ها  5. به دنبال دل   6. خاطره یک شب 7.نگرانم  8.رفتم که رفتم