” جلوه گل ۲ “

خواننده : علیرضا قربانی

تار: داریوش طلایی

Alireza Ghorbani