” معمای هستی “

دستگاه شور

آواز : استاد محمدرضا شجریان

سه تار : استاد محمدرضا لطفی

***برای خرید فول آلبوم استاد شجریان با کیفیت بالا به فروشگاه سایت مراجعه فرمایید ***

M.R.Shajarian_Moama e Hasti

معمای هستی،  با صدای استاد محمدرضا شجریان و نوازندگی استاد محمدرضا لطفی در سال ۱۳۷۶ در دستگاه شور اجرا شده است.

ساز و آواز: غزل حافظ
تصنیف پرند شوشتری (آهنگ قدیمی)
سازوآواز غزل حافظ
تصنیف نگار (آهنگ قدیمی)
ساز و آواز: غزل حافظ
تصنیف چشم مست (آهنگ قدیمی)
تصنیف ضربی پای لنگ (آهنگ قدیمی)