” جان جان “

گروه شیدا

آواز : محمدرضا شجریان

آهنگساز و سرپرست گروه : محمدرضا لطفی

***برای خرید فول آلبوم استاد شجریان با کیفیت بالا به فروشگاه سایت مراجعه فرمایید ***

M.R.Shajarian_Jan e Jan

فهرست:

پیش‌درآمد (گروه‌نوازی)
درآمد و کرشمه (تار و سنتور)
چهارمضراب زنگ شتر و بهار مست: ابوالحسن صبا (تار و سنتور و تنبک)
درآمد، زابل، مویه و فرود: آواز با تار و کمانچه)
ساز و آواز (مخالف، مثنوی، هدی پهلوی: آواز با تار و نی)
تصنیف (آواز با گروه‌نوازی نامه‌گان و رفته‌گان)
رنگ سه‌گاه (گروه نوازی)