” تو را من چشم در راهم “

خواننده : استاد حسین قوامی ( فاخته )

ghavami-hossein