” گل صد برگ “

خواننده : شهرام ناظری

سرپرست گروه : جلال ذوالفنون

shahram nazeri

هنرمندان:
آواز: شهرام ناظری
سرپرست گروه: جلال ذوالفنون
سه تار: جلال ذوالفنون
سه تار: رضا قاسمی
سه تار: محمدحسن مهدیان
سه تار: کاوه دلیرآذر
سه تار: امیر هوشنگ اردلان
دف: بیژن کامکار