” یاد ایام “

دستگاه شور

خواننده : محمد رضا شجریان

تار: داریوش پیرنیاکان

نی : جمشید عندلیبی

تنبک : همایون شجریان

کنسرت آمریکا۱۳۷۱

***برای خرید فول آلبوم استاد شجریان با کیفیت بالا به فروشگاه سایت مراجعه فرمایید ***

محمدرضا شجریان

قطعات :
پیش درآمد شور، ساخته داریوش پیرنیاکان
دو نوازی تار و نی
چهار مضراب، ساخته داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز شور درآمد خارا، درآمد شور، رضوی، عاشق کش، تحریر نغمه، سلمک، قرچه، رضوی، تحریر جواد خانی، حسینی، فرود غزل حافظ
تصنیف «سلسله مو»، ساخته داریوش پیرنیاکان غزل سعدی
ادامه ساز و آواز عاشق کش غزل حافظ
تصنیف یاد ایام، ساخته محمدرضا شجریان شعر از رهی معیری
تکنوازی نی
تصنیف «خم زلف»، ساخته محمدرضا شجریان شعر باباطاهر