” سرو چمان “
آواز : محمدرضا شجریان
تار : داریوش پیرنیاکان
نی : جمشید عندلیبی
تنبک :مرتضی اعیان

***برای خرید فول آلبوم استاد شجریان با کیفیت بالا به فروشگاه سایت مراجعه فرمایید ***

محمدرضا شجریان

فهرست:
پیش درآمد ماهور از پیر نیاکان
تکنوازی ساز (درآمد ماهور)
چهارمضراب

ساز و آواز (درآمد ماهور – گشایش – حصار ماهور – خاوران – بسته‌نگار)
تصنیف سرو چمان آهنگ از شجریان بر غزل حافظ
ساز و آواز، (شکسته (فرازهای اول و دوم) و جامه‌دران)
تصنیف خاطر حزین، مقدمه از پیرنیاکان، آهنگ از شجریان بر غزل حافظ
ساز و آواز (دلکش – جامه‌دران – عراقی (فرازهای اول و دوم))
ساز و آواز، (قرائی – پس حصار و فرود به ماهور)
تصنیف بی‌همزبان، آهنگ از شجریان – کلام جواد آذر