” دیلمان “

آواز : محمدرضا شجریان

به اهتمام کامبیز روشن روان

***برای خرید فول آلبوم استاد شجریان با کیفیت بالا به فروشگاه سایت مراجعه فرمایید ***

Master of Iranian Classical Music

هنرمندان:
خواننده: محمدرضا شجریان
سنتور: اسماعیل تهرانی
تار: هوشنگ ظریف
سه تار: مهربانو توفیق
کمانچه: رحمت‌الله بدیعی
نی: مرحوم کمال سامع
عود: محمد دلنوازی
فهرست :

دستگاه چهارگاه:
هدی، پهلوی، آواز با تار.
تصنیف چهارگاه،
دستگاه سه‌گاه:
مخالف و فرود، آواز کمانچه
چهارمضراب با سنتور، پیش در آمد
چهار مضراب با تار، رنگ سه تار
آواز شور همراه با کمانچه.
پیش در آمد، چهار مضراب (تصنیف از عارف)
رِنگ ار رکن الدین مختاری
دیلمان، آواز همراه با کمانچه
قطعهٔ در قفس از ابوالحسن صبا