” پیام نسیم “

آواز ابوعطا

آواز : محمدرضا شجریان

تار : داریوش پیرنیاکان

نی : جمشید عندلیبی

تنبک : مرتضی اعیان

***برای خرید فول آلبوم استاد شجریان با کیفیت بالا به فروشگاه سایت مراجعه فرمایید ***

محمدرضا شجریان

فهرست:
پیش درآمد حکایت دل
محمدرضا شجریان
ساز و آواز
غزل حافظ
تصنیف پیام نسیم
آهنگ محمدرضا شجریان
غزل حافظ
ساز و آواز
چهار مضراب رخس شمشیر و تصنیف دلبردی
آهنگ محمدرضا شجریان
غزل حکیم صفای اصفهانی
رنگ ابوعطا دم جنبانک
شجریان