” همایون مثنوی ( پیغام اهل دل )”

آواز : محمدرضا شجریان

سنتور: منصور صارمی

***برای خرید فول آلبوم استاد شجریان با کیفیت بالا به فروشگاه سایت مراجعه فرمایید ***

shajarian_04

فهرست :
تکنوازی سنتور
ساز و آواز، درآمد همایون (فرازهای اول و دوم)، شعر از عراقی
ادامهٔ آواز، چکاوک (فرازهای اول و دوم) – حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه‌دران، فرود به همایون
ادامهٔ آواز، قرایی، رهاب، عراق، نهیب، حزین، جامه‌دران و فرود
ادامهٔ آواز، بختیاری، نی‌داوود، شعر عراقی
ادامهٔ آواز، دیلمان همایون، عشاق و فرود به همایون، شعر از عراقی
ادامهٔ آواز، مثنوی همایون و بیداد و عشاق، شوشتری، شعر از فیض کاشانی