” پیوند مهر “

شور و ابوعطا

آواز : محمدرضا شجریان

تار : فرهنگ شریف

تنبک : جهانگیر ملک

***برای خرید فول آلبوم استاد شجریان با کیفیت بالا به فروشگاه سایت مراجعه فرمایید ***

Master of Iranian Classical Music

فهرست :
تکنوازی تار – دستگاه شور
قطعه ضربی (تار و تنبک) -دستگاه شور
ساز و آواز – درآمد شور، عاشق‌کش
قطعه ضربی (تار و تنبک) – سلمک
ادامه ساز و آواز – سلمک، قرچه، رضوی، جمله دوم رضوی، قرچه و سلمک، فرود به شور
چهار مضراب – ابوعطا
قطعه ضربی (ای ساربان)
ساز و آواز – درآمد شور ابوعطا، گوشه دشتی، حجاز، کرد بیات، بیات راجه (اوج دشتی)، فرود سارنگ، شور
قطعه ضربی (بگذار تا بگریم)