” گلبانگ ۲ ( دولت عشق ) “

آواز : محمدرضا شجریان

موسیقی : حسن یوسف زمانی

سه تار : احمد عبادی

کمانچه : علی اصغر بهاری

***برای خرید فول آلبوم این هنرمند با کیفیت بسیار بالا به فروشگاه سایت مراجعه فرمایید ***

M.R.Shajarian - Golbange 2(www.lovemusic.ir)

فهرست :

روی الف :

تصنیف مبتلا
ساز و آواز
قطعه ی ارکستری
ادامه ی ساز و آواز
قطعه ی ارکستری
ادامه ی ساز و آواز
تصنیف مبتلا

روی ب :
تصنیف دولت عشق
ساز و آواز
تصنیف دولت عشق