خواننده : سیروان خسروی

ریمیکس : علیرضا رامش فر

xu011y9bdfh17sjsuoki copy