گفتگوی دل

خواننده : صدیق تعریف

آهنگساز : استاد حسین دهلوی