خواننده : رضا صادقی

 ترانه : عبدالجبار کاکایی 

آهنگ و تنظیم : فرید سعادتمند

hqjeqvk5rga6vzwh21j copy