” چشمه نوش “

آواز : محمدرضا شجریان

تار : محمدرضا لطفی

تنبک: مجید خلج

Cheshme noush(www.lovemusic.ir)

راست پنجگاه و مرکب خوانی

فهرست :
بداهه خوانی و بداهه نوازی: غزل حافظ و دوبیتی باباطاهر
تصنیف‌های قدیمی:
میخانه (نوا)
سرخوشان (بیات اصفهان)