” داغ شقایق “

تصنیف اصفهان

خواننده : محمدرضا شجریان

آهنگساز : محمدعلی کیانی نژاد

M.R.Shajarian-lovemusic

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم
همراز عشق و هم نفس جام باده ایم
بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند
تا کار خود به ابروی جانان نهاده ایم
چون لاله می مبین و قدح در میان کار
این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم
کار از تو می رود مددی ای دلیل راه
که انصاف می دهیم و ز ره اوفتاده ایم
ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای
ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم
گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست
نقش غلط مبین که همان لوح ساده ایم