” دل بیقرار “

خواننده : اکبر گلپایگانی( گلپا )

آهنگساز : فضل الله توکل

Akbar Golpaygani(www.lovemusic.ir)

دل تنگ من از تو شکوه داره
آروم آروم ز چشمم گریه باره
خسته شد دل ز بیداد زمونه
خوش بحال کسی کو غم نداره

نکردم به جهان  غیر از محبت
که شد قسمت من اندوه و محنت
نکردم به جهان غیر از محبت
که شد قسمت من اندوه و محنت
الهی نبینی تو رنگ شادمانی
تو عاشق نبودی که حال ما بدانی

نکردم به جهان  غیر از وفاداری
ندیدم بخدا غیر از دل آزاری
دلم لبریز درده،وجودم سرد سرده
همه اندوه عالم تو قلبم خونه کرده
الهی نبینی تو رنگ شادمانی
تو عاشق نبودی که حال ما بدانی

نکردم به جهان غیر از وفاداری
ندیدم بخدا غیر از دل آزاری
دلم لبریز درده،وجودم سرد سرده
همه اندوه عالم تو قلبم خونه کرده
الهی نبینی تو رنگ شادمانی
تو عاشق نبودی که حال ما بدانی…