” نامه رسان نامه من دیر شد “

خواننده : حسن شجاعی

Hassan Shojaei(www.lovemusic.ir)

حسن شجاعی(۱۳۲۰-۱۳۸۸) خواننده محبوب ترانه های مردمی در دهه پنجاه شمسی بود. شجاعی بعد از انقلاب به ایالات متحده آمربکا و آلمان رفت و در اروپا و آمریکا به ضبط کارهای جدید و اجرای مجدد آثار قبلی اش پرداخت. از ترانه های معروف حسن شجاعی، ترانه نامه رسان نامه من دیر شد میباشد .

حسن شجاعی در تاریخ دهم خرداد ۱۳۸۸ پس از ماه‌ها تحمل بیماری، زندگی را بدرود گفت. پیکر او پس از حدود یک ماه به ایران منتقل شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن گردید.

 

” ترانه نامه رسان “

نامه رسان ، نامه ی من دیرشد
کودکِ ولگردفلک پیرشد

خون به رگ زالِ زمان شیرشد
برده ی بیچاره زجان ، سیرشد

نامه ی مارانکندبادبرد
یاکه فرستنده اش از یادبرد

یا دگری بردگری دادبرد
صیدشد اندر ره و صیاد بُرد

نامه رسان ، نامه ی من دیرشد
کودک ولگردفلک ، پیرشد

دیده بردردوخته ام قرن ها
زآتش غم سوخته ام قرن ها

چهره برافروخته ام قرن ها
سوخته ام سوخته ام قرن ها

نامه رسان ، نامه ی من دیرشد
کودک ولگردفلک پیرشد

نامه ی یوسف به زلیخارسید
دستخطِ قیس به لیلا رسید

قاصدوامق برعذرا رسید
نامه رسان جان به لب ما رسید

نامه رسان ، نامه ی من دیرشد
کودک ولگردفلک پیرشد

لک لک آواره ی بی خانمان
روی چنارآمد و زد آشیان

جوجه برآوردزمان درزمان
هرنوه اش شدسریک دودمان

نامه رسان ، نامه ی من دیرشد
کودکِ ولگردفلک پیرشد