کنسرت چهلستون

محمدرضا شجریان و ارکستر ملی

رهبر ارکستر : فرهاد فخرالدینی

concert shajarian(www.lovemusic.ir)