” تنها یک خاطره “

سنتور : فرامرز پایور

تار:محمدرضا لطفی

musiciranian.blogfa.com

  آلبوم  تنها یک خاطره با نوازندگی فرامرز پایور (سنتور) و محمدرضا لطفی (تار) می‌باشد. این آلبوم حاصل نوازندگی و تمرینِ محمدرضا لطفی و فرامرز پایور در منزل هوشنگ ابتهاج به‌سال ۱۳۵۵ است.