” عاشقان مستند و ما دیوانه ایم “

خواننده : استاد محمدرضا شجریان

آهنگساز : محمد علی کیانی نژاد

M.R.shajarian--lovemusic.ir

عاشقان مستنـد و ما دیوانه ایـم

عارفـان شمعند و ما پروانه ایـم

ما ز عقل خویشتـن بیگانه ایـم

لاجرم دردی کش میخانـه ایـم

عاشقان مستنـد و ما دیوانه ایـم

عارفـــان شمعند و ما پروانه ایـم

در ازل دادنـد چون جام الست

تا ابد ما مست آن پیمانه ایـم

ما ز عقل خویشتـن بیگانه ایـم

لاجرم دردی کش میخانـه ایـم

عاشقان مستنـد و ما دیوانه ایـم

عارفـان شمعند و ما پروانه ایـم

مولانا