” ساز و سخن ۱ “

شناخت دستگاههای موسیقی ایران

تنظیم و اجرا : استاد روح الله خالقی

Khaleghi

ساز و سخن نام برنامه‌ای رادیویی است که طی سالهای ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۸ از شبکهٔ رادیویی تهران پخش می‌شده است. نویسندهٔ این برنامه روح‌الله خالقی بوده است. محتوای این برنامه توضیح و معرفی گوشه‌ها و مایه‌های موسیقی ایرانی بود. پس از این معرفی، نوازنده‌ای با تار قطعاتی می‌نواخت.