بخت گمشده

آهنگساز و خواننده : امین الله رشیدی

Aminollah Rashidi - Bakhte Gomshodeh