” شهر قصه “

نویسنده : بیژن مفید

نمایشنامه ماندگار و زیبای شهر قصه بصورت کامل

این نمایشنامه بصورت کتاب صوتی و با فرمت mp3 می باشد

اختصاصی LoveMusic.ir

shahre-ghesse-lovemusic.ir

این نمایشنامه در تاریخ بیست و یکم شهریور ۱۳۴۷ برای نخستین بار در جشن هنر شیراز به روی صحنه رفت و بار دیگر به مدت ۹۱ روز در تهران تئاتر ۲۵ شهریور و نیز در شهرهای آبادان و مسجد سلیمان نمایش داده شده است. همچنین این نمایشنامه با عنوان نمایش برگزیده تلویزیون ملی ایران انتخاب شد.

بیژن مفید نویسنده این نمایشنامه در مقدمه آن می نویسد «.. شهر قصه در اصل از یک روایت عامیانه گرفته شده، منتهی من به این روایت شکلی تمثیلی داده ام. من در این نمایشنامه کوشیدم تا نظمی را که خاص زبان این قبیل روایتهای عامیانه است در گفتگوی شخصیتنهای این نمایش حفظ شود. “شهر قصه” حکایت دردناک آدمی است که نادانیها، خرافات و سنتها و نظامهای تحمیل شده زندگی اش را محدود کرده است.»