” شبروان “

بداهه نوازی در دستگاه راست پنجگاه

تار : استاد محمدرضا لطفی

تنبک : احمد مستنبط 

دف : مهرزاد هویدا

Mohammadreza Lotfi - Shabrovan[www.LoveMusic.ir]

آلبوم شبروان با تار و آواز محمدرضا لطفی در کنار تنبک احمد مستنبط و دف مهرزاد هویدا می‌باشد. این آلبوم حاصل اجرای کنسرت در سالن برج میلاد اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ می‌باشد.