” غزلیات حافظ “

باصدای : احمد شاملو

موسیقی : فریدون شهبازیان

احمد شاملو