شب جدایی 

همایون شجریان 

Shab-e Jodayee

دانلود/ادامه مطلب