عطر افشان 

تار : استاد جلیل شهناز

تنبک : ناصر افتتاح 

***برای خرید فول آلبوم استاد جلیل شهناز به فروشگاه سایت مراجعه نمایید***  

دانلود/ادامه مطلب