” غزلیات مولوی “

با صدای : احمد شاملو

موسیقی : فرهاد فخرالدینی

A.shamloo & F.Fakhreddini - molavi دانلود/ادامه مطلب