استاد جلیل شهناز نوازنده پیشکسوت موسیقی و نوازنده تار در سن ۹۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.

Ostad Shahnaz

دانلود/ادامه مطلب