” آناهیتا “

ویولن : اسدالله ملک

تار : فرهنگ شریف

سنتور : فضل الله توکل

سه تار: امید امیری

عود : محمود رحمانی پور –  منصور نریمان

تنبک : جهانگیر ملک –  بهزاد رضوی

Asadollah Malek(www.lovemusic.ir) دانلود/ادامه مطلب