” تار و کمانچه “

تار : عبدالله قربانی

کمانچه و نقاره : محسن قربانی

tar-va-kamanche

دانلود/ادامه مطلب