” دل مجنون “

آواز : محمدرضا شجریان

تار : داریوش پیرنیاکان

نی : جمشید عندلیبی

تنبک :مرتضی اعیان

***برای خرید فول آلبوم استاد شجریان با کیفیت بالا به فروشگاه سایت مراجعه فرمایید ***

محمدرضا شجریان دانلود/ادامه مطلب