” سرو چمان “
آواز : محمدرضا شجریان
تار : داریوش پیرنیاکان
نی : جمشید عندلیبی
تنبک :مرتضی اعیان

***برای خرید فول آلبوم استاد شجریان با کیفیت بالا به فروشگاه سایت مراجعه فرمایید ***

محمدرضا شجریان دانلود/ادامه مطلب