” نخستین دیدار بامدادی “

چهارگاه

کمانچه : کیهان کلهر

تنبک : پژمان حدادی

K. Kalhor & P. Haddadi - Nokhostin Didare Bamdadi(www.lovemusic.ir) دانلود/ادامه مطلب